• Om oss

Om oss

 

Capillum Holding AB (publ), etablerat 2004, har sitt ursprung i Gävle och var tidigare verksamt inom miljöteknik. Under 2010 genomgick Capillum Holding en formell företagsrekonstruktion. Rekonstruktionen innebär att bolaget idag är ”välstädat” och alla gamla skulder är reglerade. Planen för Capillums Holdings styrelse var att efter rekonstruktionen licensiera ut miljöteknikverksamheten och delvis profilera om bolaget. Lösningen blev dock inte den framgång som man räknade med och under 2011 beslutade styrelsen att ändra verksamhetsinriktning. Under hösten/vintern har affärsplanen förädlats ytterligare och all verksamhet inom miljöteknik är avvecklad. Capillum Holding är idag fullt ut inriktat på finansiell verksamhet, främst kortfristig finansiering till små och medelstora företag. Affärsplanen innehåller en aggressiv tillväxtplan och en del mycket intressanta diskussioner förs med presumtiva samarbetspartners inom det finansiella området.

Maxpeak AB (publ) har per den 9 mars 2012 offentliggjort att man riktar en emission till samtliga B-aktieägare i Capillum Holding AB (publ). Anledningen till att endast aktieägare som innehar aktier av serie B erhåller erbjudande är att man vill kunna behålla det betydande underskottsavdrag som finns i Capillum Holding. Underskotten i verksamheten var vid taxeringen 2011 sammantaget totalt cirka 10 mkr. Om röstmajoriteten förändras finns risk för att underskottsavdraget kan mistas. Det är dessa underskott som alla parter så långt som möjligt vill bevara för framtiden. Den verksamhet som idag ligger inom Capillum Holding skall fortsätta ligga kvar i bolaget och drivas vidare med en egen styrelse. Capillum Holding kommer således att fortsättningsvis bedriva och utveckla verksamheten i befintligt bolag men med en förändrad ägarstruktur än nuvarande. Det finns idag många små företag i olika branscher som har problem med att få kredit i bank. Detta beror inte alltid på att företaget inte är kreditvärdigt. Bankerna är mer försiktiga och kapitaltäckningskraven skärps. Utvecklingen kommer att gå dit hän att bankerna kommer att bli allt mer försiktiga vilket kommer att leda till en stark efterfrågan på företagskrediter hos andra finansiärer än banker. Med anledning av ovanstående beslutade årsstämma i Capillum Holding 2012-02-29 om en anpassning av bolagsordningen inför den tänkta verksamheten ”Kort- och medelfristig kreditgivning till företag. Bolaget skall vara specialiserat på krediter till små och medelstora företag”.