MILJONVÄRDEN MED TILLVÄXTPOTENTIAL

2013-07-10

• Capillums investering i Cefour Wine & Beverage Partihandel,”Cefour” har hittills visat sig vara mycket lyckosam. Capillum har, via omvandling av brygglån till ägande, investerat ca 6 Mkr i Cefour som är listat på Aktietorget. Under innevarande räkenskapsår (september 2012- juni 2013) uppgår realiserade vinster i Cefour till cirka 4,0 Mkr. Utöver detta har Capillum ett aktieinnehav i Cefour värderat till cirka 6,7 Mkr (vid en aktiekurs om 13 öre).

• Med delar av frigjort kapital från innehavet i Cefour har Senasvis Holding ”Sensavis” erhållit bryggfinansiering. Detta har Capillum i sin helhet omvandlat till ägarkapital.

• Capillum har sammanlagt investerat ca 5 Mkr i Sensavis och innehar idag ett 12-procentigt ägande i Sensavis. Baserat på senaste emissionskurs i Sensavis har värdetillväxten för Capillums investering varit över 15 % under 3 månader.

• Styrelsen i Capillum bedömer att värdeutvecklingen i Sensavis utifrån nuvarande nivå kan komma att bli betydande.

• Capillum har även lämnat bryggfinansiering till andra bolag/kunder. Beloppet uppgår i respektive bolag till mellan 1-3 Mkr med minimum årligt avkastningskrav om 15 %. Om Capillum bedömer att ett ägande i det aktuella bolaget kan ge högre avkastning kan det bli aktuellt med att konvertera bryggfinansiering till ägande.

Mot bakgrund av detta genomför Capillums nya majoritetsägare Maxpeak en omorganisation och bygger organisation för nya och större utmaningar. En intressant utveckling för Capillums aktieägare.

Mer om Sensavis:
Sensavis är världsledande inom 3D utbildning och bedöms ha goda möjligheter att utvecklas till ett miljardföretag.

• Sensavis lanserade under april 2013 ”The 3D Classroom”, ett banbrytande interaktivt och levande läromedel för skolan som läraren kan styra istället för att läromedlet styr läraren

• Exempelvis kan biologiläraren visualisera hjärtat för eleverna i 3D, läraren kan rotera hjärtat så att det ses från olika vinklar, demonstrera ett uppsnittat hjärta och i realtid simulera hur hjärtat reagerar vid exempelvis olika blodtryck, olika klaffel, åderförkalkning mm

• Enbart den svenska marknaden beräknas uppgå till mer än 250 Mkr, detta räknat på att varje skola endast köper ett ”The 3D Classroom”

• Sensavis har en lönsam affärsmodell med bra marginaler. Framtida uppdateringar kommer att generera ytterligare intäkter vilket även medför ökad marginal

• The 3D Classroom är anpassad även för en internationell utbildningsmarknad

• Sensavis anses av externa internationella bedömare vara världsledande inom 3D utbildning.

• ”The 3D Classroom” levereras komplett med stor 3D skärm och 3D glasögon (från LG), dator (från HP) och mjukvara från Sensavis. Distributionsavtal har knutits med Tech Data som är en av världens största distributörer av IT-produkter och programvaror

• Försäljning har börjat och går enligt budget. Leverans av ”The 3D Classroom” kommer att ske lagom till skolstarten i höst

• Återförsäljare som Atea och Caperio kommer att marknadsföra ”The 3D Classroom” i Norden

• Sensavis lanserar under hösten 2013 även ”The 3D Healthline” där Sensavis tillsammans med Karolinska Universitetssjukhus tar fram patientutbildning. Första applikation är lungsjukdomen KOL

• Enbart den svenska marknadspotentialen för dessa två produkter uppgår till betydande summor

• Även Sensavis helägda dotterbolag Wizzcom 3D Production expanderar snabbt inom området ’digital signage’ där avtal tecknats med ett antal internationella välrenommerade företag om 3D produktion och auto-stereoscopic 3D skärmar

• Ett exempel på Wizzcoms verksamhet kan ses på ICA Maxi i Solna där Wizzcoms 3D skärm visar reklam för bananer i 3D utan att betraktaren behöver använda 3D glasögon. Resultatet av denna ”digital signage” är att försäljningen av bananer ökat mycket starkt

– Motiverade studenter har lättare att absorbera kunskap och kommer ihåg vad de har lärt sig. Vi har testat “The 3D Classroom” under två månader och jag är övertygad om att det här är framtiden inom utbildning. Den här tekniken fångar uppmärksamheten, engagerar eleverna och är utöver detta även kostnadseffektiv, säger Fredrik Boström, rektor på Vällingbyskolan i Stockholm.

Trots att ”The 3D Classroom ” lanserades först i april så har bl.a. Sollefteå kommun redan offentliggjort att man har köpt ”The 3D Classroom” till samtliga 11 grundskolor i kommunen.

Även i Kopparberg, där Capillum har sitt säte, kommer samtliga skolor att ha ”The 3D Classroom”. När Sensavis presenterade ”The 3D Classroom” för lärare och skolsköterska var reaktionen mycket positiv. Presentationen avslutades med applåder. Från Capillums sida är vi inte förvånade om Sensavis inom snar framtid har påbörjat sin internationella expansion.

Styrelsen för Sensavis räknar med att en exitmöjlighet kommer att finnas inom 24 månader vilket styrelsen i Capillum har haft med i sina beräkningar när bryggfinansiering omvandlades till ägarkapital. Se även www.the3dclassroom.com samt www.sensavis.com för ytterligare information samt www.wizzcom.se.

Mer om Cefour:
Cefour tillhandahåller vin som tappats på attraktiva, praktiska och drickfärdiga engångsglas av splitterfri, återvinningsbar plast, ”Easy Wine Glass”. Försäljningsframgångar har nåtts i Norden, Europa samt USA. Cefour är ett bra exempel på en lyckad bryggfinansiering från Capillum som övergått till ägarkapital. Det bör även noteras att Cefour ser Capillum som en framtida samarbetspartner, där t.ex. exportfinansiering och inkasso kan vara aktuella. Detsamma gäller för övrigt Sensavis.

Övrigt:
En ny tydlig struktur i Maxpeak och ett tydliggörande av värdena i Capillum medför troligen att marknaden framledes kommer att ha lättare att värdera Maxpeakaktien.

Capillum har under innevarande räkenskapsår ökat eget kapital från 2,8 Mkr till 11,2 Mkr och med en periodvinst om 4,6 Mkr. (Avser perioden september 2012 – maj 2013).

Maxpeak och Capillum utvecklar nu ett helt nytt finansiellt koncept för att tillsammans bygga framtidens entreprenörshus/finanshus där mindre företag kan få hjälp med en rad finansiella tjänster under samma tak såsom bryggfinansiering, rörelsekrediter, emissionshantering, inkasso, factoring med mera. Förutom de rena finanstjänsterna skall Maxpeak/Capillum även kunna vara mer eller mindre stora ägare i företag där vi ser stora utvecklingsmöjligheter.

Nya produkter är under utvecklande, inte minst tillsammans med Maxpeaks största ägare Kopparberg Invest AB.
Ytterligare förvärv och samarbeten kommer att presenteras framöver.

Med nuvarande utveckling av Capillum och det kommande samarbetet med Maxpeak att utveckla entreprenörs-finanshus ser vi med spänning fram emot höstens aktiviteter.


Kopparberg 2013-07-10

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39

Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag. Capillum är även en av de största ägarna i de expansiva företagen Cefour, www.cefourwine.com och Sensavis, www.sensavis.com. Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret. Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.

2013-12-18

Pressmeddelande

2013-12-13

Sensavis lanserar ”The 3D Healthline”

Capillums viktigaste investering och tillgång i dagsläget är innehavet i Sensavis som har utvecklat en unik mjukvaruplattform för tredimensionella, interaktiva, visualiseringar. Utifrån plattformen har Sensavis skapat ”The 3D Classroom” och ”The 3D Healthline”. Med dessa globala produkter ger Sensavis undervisning inom skola och sjukvård en ny dimension både vad gäller teknik och innehåll.

2013-11-07

Årsredovisning publicerad

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012-2013 har idag publicerats på hemsidan.

2013-10-25

Kallelse årsstämma den 22 november 2013

Aktieägarna i Capillum Holding AB (publ) Kallas härmed till årsstämma den 22 november 2013 kl. 10,00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2013-10-17

Capillum informerar om innehavet i Sensavis

Som tidigare informerats har Capillum omvandlat brygglån om cirka 5 msek till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Capillum innehar en ägarandel i Sensavis om cirka 11 %.

2013-10-17

Capillum informerar om innehavet i Sensavis

Som tidigare informerats har Capillum omvandlat brygglån om cirka 5 msek till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Capillum innehar en ägarandel i Sensavis om cirka 11 %.

2013-09-04

Maxpeak blir ny huvudägare i Capillum och tillförs ett värde överstigande 15 mkr.

Maxpeak AB (publ) ”Maxpeak” har idag offentliggjort att man förvärvat röstmajoriteten i Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” för att vidareutveckla redan lönsam affärsmodell. Förvärvet har gjorts genom att Maxpeak förvärvat A-aktieägarnas samtliga aktier vilket betyder att Maxpeak idag har 74.6% av rösterna och 64.6 % av kapitalet.

2013-08-08

Nyhetsbrev 8 Aug 2013

Industribolag förbereder bud på Cefour Wine

Reklamexponering på Cefours vinglas, en innovativ utveckling som ger ökade intäkter.

2013-06-10

Capillum ger ut obligation till 11 % i fast årsränta inför fortsatt expansion

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” ger ut obligation inför fortsatt expansion.

2013-06-07

Nyhetsbrev

Förhandlingar med Maxpeak slutförda.
Capillum investerar i ”The 3D Classroom”, en svensk innovation för den globala marknaden.

2013-06-07

Capillum ger ut obligation till attraktiva villkor.

Fullständigt memorandum samt obligationsvillkor finnes nedan

2013-06-03

Finansiell information september 2012 - maj 2013:

* Periodens resultat 4 627 tkr
* Eget kapital 11 224 tkr
* Soliditet 48,9%

Capillum investerar i ”The 3D Classroom” där marknadspotentialen enbart i Sverige bedöms till minst 150 MSEK.

2013-05-31

Positiv utveckling i Sensavis

I pressmeddelande av den 24 april informerade Capillum Holding AB, ”Capillum”, att företaget har investerat i Sensavis Holding AB, ”Sensavis”. Sedan dess har en mängd positiva händelser inträffat som stärker styrelsen för Capillum i dess övertygelse om att investeringen i Sensavis kan bli en utmärkt affär för Capillums aktieägare.

2013-05-28

Capillum lämnar finansieringslösning till Wizzcom inför dess expansion i Norden och USA

Capillum Holding ”Capillum” har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Capillum har även informerat om att Capillum omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, medicin och näringsliv.

2013-05-14

Capillum förhandlar om utökat samarbete med expansiva Sensavis Holding

Capillum Holding ”Capillum” har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Capillum har som tidigare informerat omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”.Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, medicin och näringsliv.

2013-04-26

Capillum investerar i 3D-Klassrummet, framtidens utbildning för den globala marknaden

Capillum Holding AB ”Capillum”, har tidigare informerat om att Bolaget ingått samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, ett bolag som erbjuder nytta genom att revolutionera utbildning och kommunikation.

2013-03-22

Capillum ökar tillväxttakten och lämnar finansieringslösning till Sensavis Holding AB.

Capillum Holding,”Capillum”, har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Styrelsen i Capillum har nu efter noggrann utvärdering beslutat att etablera ett samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, som kommer att erhålla en finansieringslösning från Capillum.

2013-03-20

Capillum Holding förvärvar A-aktier i Cefour

Capillum Holding,”Capillum”, har förvärvat 1 500 000 aktier av serie A i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ),”Cefour”. www.cefourwine.com är listat på Aktietorget.

2013-03-06

Finansiell information september 2012-februari 2013:

* Periodens resultat 4 165 tkr.
* Eget kapital 9 806 tkr.

2013-01-29

Kallelse till årsstämma den 28 februari 2013

Aktieägarna i Capillum Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 februari 2013 kl. 15,00 i Bolaget lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2013-01-22

Intressant utveckling i Cefour

Under 2012 har Capillum tillhandahållit Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) ”Cefour”, ett bolag listat på Aktietorget, finansieringslösningar.

2012-12-17

Ingår nytt lönsamt finansieringsavtal. Sista dag för att teckna konvertibel till 13,25% i ränta.

Capillum har ingått ett lönsamt finansieringsavtal och erhåller 350 tkr i vinst. Totalt har Capillum under en 3 månaders period ingått finansieringsavtal vilka totalt genererar 850 tkr i vinst. Capillum är redan idag ett snabbväxande bolag och med lönsamma finansieringsavtal ges Capillum möjlighet till snabbare tillväxt kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

2012-12-10

Pågående förhandlingar om lönsamt finansieringsavtal.

Med anledning av ovanstående förlängs teckningstiden i pågående konvertibelemission tom 17 december 2012.

2012-12-10

Strategiskt innehav i Cefour förväntas ge ökad värdering av Capillum. Pågående förhandlingar avs. lönsamt finansieringsavtal.

”Under perioden som Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” samarbetat med Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ ”Cefour” blir vi alltmer övertygad om att Cefour har en intressant framtid, kommenterar Anna-May Wester, ordförande i Capillum”.

2012-11-28

Konvertibelemission till attraktiva villkor

Capillum Holding AB (publ),”Capillum”

Ett snabbväxande bolag med stor tillväxtpotential. Prel. resultat september-november 2012, 600 tkr i vinst. För att öka tillväxttakten genomför Capillum nu en konvertibelemission till attraktiva villkor. Capillum erbjuder 13,25% i fast årsränta tom 30 juni 2014.

2012-11-27

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” tecknar aktier i Cefour

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” tecknar aktier i Cefour Cefour förhandlar om internationell finansieringslösning med en av Capillums samarbetspartner

2012-09-28

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal och erhåller 500 tkr i vinst. Finansieringsavtal är ett led i den intressanta utveckling som nu pågår i Capillum, kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

2012-09-25

Capillum betalar 13,25% i ränta och genererar god lönsamhet, kommenterar styrelseordförande Anna-May Wester.

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum”, har idag en lönsam affärsmodell som bygger på att ett antal produkter kan kombineras till en för kunden intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning.

2012-08-28

Capillum Holding omvandlar Cefours bryggfinansiering till ägarkapital.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ), ”Cefour”, har som affärsidé att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast. Cefour, www.cefourwine.com är listat på Aktietorget.

2012-07-25

Kallelse till extra bolagstämma

29 augusti kl 16.00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2012-06-08

Capillum Holding AB (publ) lanserar lönsam affärsmodell och hjälper små och medelstora företag med all sorts finansiering

För att öka expansionstakten i Capillum Holding genomför Bolaget nu en konvertibelemission till attraktiva villkor, 10 % i fast årsränta med
löptid 1,5 år.

2012-04-11

Capillum Holding AB: Capillum Holding tecknar samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB.

Capillum Holding har tecknat ett samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB. Med detta avtal kan Capillum Holding erbjuda sina kunder ett mer omfattande paket av tjänster inom finansiering.

2012-04-02

Almi Invest diskuterar en investering i Capillum Holding

Företrädare för Capillum Holding AB för intensiva diskussioner med Almi Invest kring en investering i bolaget. Till grund för diskussionen ligger den nya affärsplanen som styrelsen för Capillum Holding har arbetat fram.

2012-03-28

Capillum ger ut konvertibla skuldebrev till förmånliga villkor

Capillum Holding genomför nu en konvertibelemission med attraktiva villkor, bland annat 10% fast årsränta och en löptid om 3 år.

2012-01-30

Kallelse till årstämma

Aktieägarna i Capillum Holding AB kallas härmed till årsstämma den 29 februari 2012 kl. 17,00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2009-12-11

Andreas Andersson investerar i Media Brands (Nordic) AB

Andreas Andersson investerar i Media Brands (Nordic) AB, MBN, och kommer att väljas in i styrelsen.

2009-12-08

Förlängd teckningstid med anledning av pågående förhandlingar avseende ny investering samt ökad marknadsaktivitet i befintlig investering.

Styrelsen för Capillum AB har beslutat att förlänga teckningstiden i pågående emission till den 15 december. Detta med anledning av att det finns ny information om såväl befintliga investeringar som att förhandling pågår om en ny investering.

2009-11-12

Capillum slår upp portarna

Capillum, ett nytt investmentbolag som får pengarna att växa.

2009-10-21

Test 1

djsfhg dslkfjg hdlkj hgldjskfh gldkjhfg.

2009-10-20

Capillum köper lägenhet i Florida, USA.

Under oktober månad har Capillum förvärvat sin första lägenhet i Florida, USA. Detta har gjorts tillsammans med Svenska Investeringsgruppen.