Maxpeak riktar bud till Capillums aktieägare

2013-10-03

Bakgrund
Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” har tidigare informerat om att Maxpeak AB (publ) ”Maxpeak” har förvärvat aktiemajoriteten i Capillum. Maxpeak äger idag ca 75 % av rösterna och 65 % av kapitalet i Capillum efter att under september månad ha förvärvat samtliga Capillums A-aktieägares aktier. Styrelsen för Maxpeak har nu valt att rikta samma erbjudande till Capillums återstående aktieägare.


Rekommendation från Capillums styrelse
Anna-May Wester, styrelseordförande i Capillum, kommenterar Maxpeaks erbjudande till Capillums aktieägare med att ”Maxpeak, som redan äger ca 75 % av Capillum, har mycket goda förutsättningar att vidareutveckla Maxpeak /Capillum till att bli en attraktiv partner för mindre företag med behov av kapital och managementresurser. Potentialen för en värdestegring i Maxpeak från nuvarande nivå är betydande samtidigt som Capillums nuvarande aktieägare får en potentiell exitmöjlighet genom att Maxpeak är listat på Aktietorget och därmed är föremål för en reglerad daglig handel. Ett innehav i Maxpeak ger möjlighet att bli delägare i ett bolag som tillhandahåller ett större utbud av produkter/tjänster än vad Capillum erbjuder. Med anledning av ovanstående rekommenderar styrelsen i Capillum att Capillums aktieägare accepterar Maxpeaks erbjudande.”


Erbjudandet
För varje aktie i Capillum erhålles

• Åtta (8) aktier i Maxpeak
• Etthundrasextio (160) teckningsoption TO4 i Maxpeak

40 stycken teckningsoptioner TO4 ger rätt att teckna 1aktie i Maxpeak till 40 öre under februari 2014. Erbjudandet om 160 stycken TO4 innebär därmed rätt att teckna 4 nya aktier i Maxpeak under teckningsperioden.

Det nu aktuella erbjudandet från Maxpeak gäller till och med 2013-10-28. Anmälningssedel för detta kommer att under vecka 41 distribueras till aktieägare i Capillum.

Capillum Holding AB
Capillum har valt att omvandla given bryggfinansiering till ägarkapital i företagen Sensavis Holding AB ”Sensavis” och Cefour Wine & Beverage AB ”Cefour”.

Maxpeak AB
Maxpeak är för närvarande inne i en omstruktureringsfas där den tidigare verksamheten, signalmätare, har avyttrats för att frigöra resurser för satsningar som ligger mer i linje med det majoritetsägda Capillums verksamhet.

Styrelsen för Maxpeak bedömer att satsningen på Capillum bör kunna ge snabbare värdeökning än via den avyttrade mätarverksamheten.

Maxpeak har även nyligen tagit beslut om att investera i WizzCom 3D Productions AB ”WizzCom”. Maxpeak kommer med den beslutade investeringen att äga cirka 25 procent av WizzCom och har som ambition att öka ägarandelen.

WizzCom är specialister på produktion av "verklig tredimensionell film” och vänder sig primärt till ”Digital Signage” marknaden (Digital Signage visar reklam och information på digitala skärmar i publika miljöer såsom köpcenter, butiker, tåg/tunnelbana, receptioner etc.)
med en unik autostereoskopisk skärm som visar 3D utan att speciella 3D-glasögon behöver användas. WizzCom producerar och programmerar innehållet som skall visas på skärmen. WizzCom har sedan en tid tillbaka generalagenturen för franska företaget Alioscopys skärmar i Norden, Baltikum och USA samt även rätten att sälja dem på alla övriga geografiska marknader. Kombinationen av att producera innehållet och tillhandahålla de autostereoskopiska skärmarna gör WizzCom till det tekniskt ledande företaget inom 3D för Digital Signage.
Studier visar att genomsnittstiden för åskådarens uppmärksamhet går från 0.2 sekunder för vanlig tvådimensionell skärm till i genomsnitt 10 sekunder för denna nya typ av tredimensionella skärmar. Dagens svenska Digital Signage marknad bedöms omsätta cirka 1 miljard kronor totalt per år och växer med 30 procent årligen, så förutsättningarna för en snabbt ökad tillväxt är mycket goda.

Wizzcoms moderbolag ligger i Stockholm och blir nu navet i uppbyggnaden av det Europeiska återförsäljarnätet.
WizzCom har även ett helägt dotterbolag i USA för försäljning och leverans av skärmar och tredimensionellt innehåll producerade av det svenska bolaget. Det amerikanska bolaget nyrekryterar för närvarande för att möta den ökande efterfrågan i USA.

Bland WizzComs kunder märks Carlsberg, MTG, Ricoh, Panasonic, Samsung, Astra Zeneca Canal Plus med flera. För mer information om WizzCom, se www.wizzcom.se

Styrelsen för Maxpeak har förhoppningar att den nu beslutade investeringen i WizzCom tillsammans med satsningen på Capillum bör kunna ge snabbare värdeökning för Maxpeaks aktieägare än genom den avyttrade signalmätarverksamheten.

Via Maxpeaks majoritetsägande i Capillum har Maxpeak även blivit delägare i företagen Sensavis och Cefour

Sensavis är ett bolag som bedöms ha en stor framtida potential. Sensavis kundgrupp omfattar skolor/utbildningsföretag samt hälsovårdsinstitutioner över hela världen där ambitionen är att höja inlärningsförmågan och göra det komplexa enkelt. Sensavis affärsidé är att tillhandahålla en världsledande interaktiv 3D mjukvara som tillåter pedagogen att fullt ut styra hur innehållet i budskapet presenteras i tre dimensioner och därigenom ökar intresset och inlärningsförmågan hos eleven.

Exempelvis kan biologiläraren visualisera hjärtat för eleverna i 3D, läraren kan rotera hjärtat så att det ses från olika vinklar, demonstrera ett uppsnittat hjärta och i realtid simulera hur hjärtat reagerar vid exempelvis olika blodtryck, olika klaffel, åderförkalkning mm.
En läkare kan till exempel demonstrera för en patient vad sjukdomen KOL (Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom) innebär genom att i 3D visa lungornas bristande funktion och vad olika behandlingar kan ge för resultat. Möjligheterna med Sensavis unika programvara är i stort sett oändliga och bedömningen är att Sensavis har en betydande global potential.

Professor Len Scrogan, Digital Learning Architect, University of Colorado-Denver, har forskat om effekterna av lärande med 3D hjälpmedel. Professor Scrogan anser Sensavis vara världsledande inom området interaktiv 3D utbildning. Professor Scrogan säger: "I ett möte nyligen med Sensavis hade jag möjlighet att utforska deras produkter. Jag fann mig själv inget mindre än chockad. Jag har sett allt när det gäller 3D pedagogiska produkter på marknaden, och det här är det bästa jag har sett." Se även edtechfuture-talk.blogspot.se/

I en studie genomförd av professor Anne Bamford från London med deltagande av 700 elever från skolor i Frankrike, Tyskland, Turkiet, Italien, UK, Holland och Sverige kunde det påvisas att genom att inleda lektionerna med ett visuellt 3D-budskap ökar andelen uppmärksamma elever från 50% till 94 %. När 3D-glasögonen togs av och lektionerna fortsatte steg siffran ytterligare till 96 %. Antalet relevanta frågor från eleverna ökade dessutom dramatiskt.

Eftersom Sensavis inte är ett noterat bolag är ett ägande i Maxpeak ett utmärkt sätt att få del av utvecklingen i Sensavis.

Cefour har som affärsidé är att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast. Kunder är dryckesdistributörer över hela världen. Cefour har kommit igång med försäljningen och ser en stor potential för företagets produkter speciellt i USA. Capillum har en cirka 10 % ägarandel i Cefour till ett genomsnittspris av ca 7 öre per aktie vilket skall jämföras med att Cefours aktie handlades till 15-20 öre innan aktien nyligen handelsstoppades på grund av misstänkt insiderhandel, svindleri samt det faktum att Cefour står utan styrelse. I Cefour har Maxpeak nu tagit ett mycket stort ägaransvar.

Cefour måste nu tillsätta en ny styrelse och Maxpeak har, såsom större ägare, tagit på sig uppgiften att vara behjälplig i detta arbete liksom att avlasta bolagets ledning med olika uppgifter så att den kan koncentrera sig på försäljningen.

Maxpeaks övergripande vision är att genom ett aktivt ägande kunna ge såväl företagets kunder som hel- och delägda bolag inom Maxpeak den stöttning i form av finansiering och övrig professionell support som kan komma att behövas för att befintliga och framtida investeringar skall kunna utvecklas på ett för Maxpeaks aktieägare gynnsamt sätt.

Kopparberg 2013-10-04

För ytterligare information vänligen kontakta:
Styrelseordförande Anna-May Wester, 070-849 14 39

Capillum erbjuder en palett av finansiella tjänster såsom bryggfinansiering, emissionshantering, factoring inklusive exportfactoring, inkasso med mera till små och medelstora företag. Capillum är även en av de största ägarna i de expansiva företagen Cefour, www.cefourwine.com och Sensavis, www.sensavis.com. Capillums verksamhet expanderar och företaget uppvisar ett positivt kassaflöde redan under det första verksamhetsåret. Enskilt största ägaren i Capillum är Maxpeak AB (publ),ett bolag som är listat på Aktietorget.

Bifogad fil:
capillum_13-10-03.pdf

2013-12-18

Pressmeddelande

2013-12-13

Sensavis lanserar ”The 3D Healthline”

Capillums viktigaste investering och tillgång i dagsläget är innehavet i Sensavis som har utvecklat en unik mjukvaruplattform för tredimensionella, interaktiva, visualiseringar. Utifrån plattformen har Sensavis skapat ”The 3D Classroom” och ”The 3D Healthline”. Med dessa globala produkter ger Sensavis undervisning inom skola och sjukvård en ny dimension både vad gäller teknik och innehåll.

2013-11-07

Årsredovisning publicerad

Årsredovisningen för räkenskapsåret 2012-2013 har idag publicerats på hemsidan.

2013-10-25

Kallelse årsstämma den 22 november 2013

Aktieägarna i Capillum Holding AB (publ) Kallas härmed till årsstämma den 22 november 2013 kl. 10,00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2013-10-17

Capillum informerar om innehavet i Sensavis

Som tidigare informerats har Capillum omvandlat brygglån om cirka 5 msek till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Capillum innehar en ägarandel i Sensavis om cirka 11 %.

2013-10-17

Capillum informerar om innehavet i Sensavis

Som tidigare informerats har Capillum omvandlat brygglån om cirka 5 msek till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Capillum innehar en ägarandel i Sensavis om cirka 11 %.

2013-09-04

Maxpeak blir ny huvudägare i Capillum och tillförs ett värde överstigande 15 mkr.

Maxpeak AB (publ) ”Maxpeak” har idag offentliggjort att man förvärvat röstmajoriteten i Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” för att vidareutveckla redan lönsam affärsmodell. Förvärvet har gjorts genom att Maxpeak förvärvat A-aktieägarnas samtliga aktier vilket betyder att Maxpeak idag har 74.6% av rösterna och 64.6 % av kapitalet.

2013-08-08

Nyhetsbrev 8 Aug 2013

Industribolag förbereder bud på Cefour Wine

Reklamexponering på Cefours vinglas, en innovativ utveckling som ger ökade intäkter.

2013-06-10

Capillum ger ut obligation till 11 % i fast årsränta inför fortsatt expansion

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” ger ut obligation inför fortsatt expansion.

2013-06-07

Nyhetsbrev

Förhandlingar med Maxpeak slutförda.
Capillum investerar i ”The 3D Classroom”, en svensk innovation för den globala marknaden.

2013-06-07

Capillum ger ut obligation till attraktiva villkor.

Fullständigt memorandum samt obligationsvillkor finnes nedan

2013-06-03

Finansiell information september 2012 - maj 2013:

* Periodens resultat 4 627 tkr
* Eget kapital 11 224 tkr
* Soliditet 48,9%

Capillum investerar i ”The 3D Classroom” där marknadspotentialen enbart i Sverige bedöms till minst 150 MSEK.

2013-05-31

Positiv utveckling i Sensavis

I pressmeddelande av den 24 april informerade Capillum Holding AB, ”Capillum”, att företaget har investerat i Sensavis Holding AB, ”Sensavis”. Sedan dess har en mängd positiva händelser inträffat som stärker styrelsen för Capillum i dess övertygelse om att investeringen i Sensavis kan bli en utmärkt affär för Capillums aktieägare.

2013-05-28

Capillum lämnar finansieringslösning till Wizzcom inför dess expansion i Norden och USA

Capillum Holding ”Capillum” har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Capillum har även informerat om att Capillum omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”. Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, medicin och näringsliv.

2013-05-14

Capillum förhandlar om utökat samarbete med expansiva Sensavis Holding

Capillum Holding ”Capillum” har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Capillum har som tidigare informerat omvandlat brygglån till ägarkapital i Sensavis Holding ”Sensavis”.Sensavis är ett bolag som bl.a. specialiserat sig på interaktiv 3D visualisering av olika ämnen och budskap inom skola, medicin och näringsliv.

2013-04-26

Capillum investerar i 3D-Klassrummet, framtidens utbildning för den globala marknaden

Capillum Holding AB ”Capillum”, har tidigare informerat om att Bolaget ingått samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, ett bolag som erbjuder nytta genom att revolutionera utbildning och kommunikation.

2013-03-22

Capillum ökar tillväxttakten och lämnar finansieringslösning till Sensavis Holding AB.

Capillum Holding,”Capillum”, har tidigare informerat om att man ytterst selektivt kommer att välja kunder för företagets finansieringslösningar. Styrelsen i Capillum har nu efter noggrann utvärdering beslutat att etablera ett samarbete med Sensavis Holding AB, ”Sensavis”, som kommer att erhålla en finansieringslösning från Capillum.

2013-03-20

Capillum Holding förvärvar A-aktier i Cefour

Capillum Holding,”Capillum”, har förvärvat 1 500 000 aktier av serie A i Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ),”Cefour”. www.cefourwine.com är listat på Aktietorget.

2013-03-06

Finansiell information september 2012-februari 2013:

* Periodens resultat 4 165 tkr.
* Eget kapital 9 806 tkr.

2013-01-29

Kallelse till årsstämma den 28 februari 2013

Aktieägarna i Capillum Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 28 februari 2013 kl. 15,00 i Bolaget lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2013-01-22

Intressant utveckling i Cefour

Under 2012 har Capillum tillhandahållit Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ) ”Cefour”, ett bolag listat på Aktietorget, finansieringslösningar.

2012-12-17

Ingår nytt lönsamt finansieringsavtal. Sista dag för att teckna konvertibel till 13,25% i ränta.

Capillum har ingått ett lönsamt finansieringsavtal och erhåller 350 tkr i vinst. Totalt har Capillum under en 3 månaders period ingått finansieringsavtal vilka totalt genererar 850 tkr i vinst. Capillum är redan idag ett snabbväxande bolag och med lönsamma finansieringsavtal ges Capillum möjlighet till snabbare tillväxt kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

2012-12-10

Pågående förhandlingar om lönsamt finansieringsavtal.

Med anledning av ovanstående förlängs teckningstiden i pågående konvertibelemission tom 17 december 2012.

2012-12-10

Strategiskt innehav i Cefour förväntas ge ökad värdering av Capillum. Pågående förhandlingar avs. lönsamt finansieringsavtal.

”Under perioden som Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” samarbetat med Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ ”Cefour” blir vi alltmer övertygad om att Cefour har en intressant framtid, kommenterar Anna-May Wester, ordförande i Capillum”.

2012-11-28

Konvertibelemission till attraktiva villkor

Capillum Holding AB (publ),”Capillum”

Ett snabbväxande bolag med stor tillväxtpotential. Prel. resultat september-november 2012, 600 tkr i vinst. För att öka tillväxttakten genomför Capillum nu en konvertibelemission till attraktiva villkor. Capillum erbjuder 13,25% i fast årsränta tom 30 juni 2014.

2012-11-27

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” tecknar aktier i Cefour

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum” tecknar aktier i Cefour Cefour förhandlar om internationell finansieringslösning med en av Capillums samarbetspartner

2012-09-28

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal

Capillum har ingått lönsamt finansieringsavtal och erhåller 500 tkr i vinst. Finansieringsavtal är ett led i den intressanta utveckling som nu pågår i Capillum, kommenterar Anna-May Wester, Capillums ordförande.

2012-09-25

Capillum betalar 13,25% i ränta och genererar god lönsamhet, kommenterar styrelseordförande Anna-May Wester.

Capillum Holding AB (publ) ”Capillum”, har idag en lönsam affärsmodell som bygger på att ett antal produkter kan kombineras till en för kunden intressant och kostnadseffektiv finansieringslösning.

2012-08-28

Capillum Holding omvandlar Cefours bryggfinansiering till ägarkapital.

Cefour Wine & Beverage Partihandel AB (publ), ”Cefour”, har som affärsidé att producera, sälja och distribuera vin och andra alkoholhaltiga drycker som tappats på specialdesignade, praktiska och drickfärdiga engångsförpackningar av återvinningsbar plast. Cefour, www.cefourwine.com är listat på Aktietorget.

2012-07-25

Kallelse till extra bolagstämma

29 augusti kl 16.00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2012-06-08

Capillum Holding AB (publ) lanserar lönsam affärsmodell och hjälper små och medelstora företag med all sorts finansiering

För att öka expansionstakten i Capillum Holding genomför Bolaget nu en konvertibelemission till attraktiva villkor, 10 % i fast årsränta med
löptid 1,5 år.

2012-04-11

Capillum Holding AB: Capillum Holding tecknar samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB.

Capillum Holding har tecknat ett samarbetsavtal med Bibby Financial Services AB. Med detta avtal kan Capillum Holding erbjuda sina kunder ett mer omfattande paket av tjänster inom finansiering.

2012-04-02

Almi Invest diskuterar en investering i Capillum Holding

Företrädare för Capillum Holding AB för intensiva diskussioner med Almi Invest kring en investering i bolaget. Till grund för diskussionen ligger den nya affärsplanen som styrelsen för Capillum Holding har arbetat fram.

2012-03-28

Capillum ger ut konvertibla skuldebrev till förmånliga villkor

Capillum Holding genomför nu en konvertibelemission med attraktiva villkor, bland annat 10% fast årsränta och en löptid om 3 år.

2012-01-30

Kallelse till årstämma

Aktieägarna i Capillum Holding AB kallas härmed till årsstämma den 29 februari 2012 kl. 17,00 i Bolagets lokal, Fasegatan 12, Kopparberg.

2009-12-11

Andreas Andersson investerar i Media Brands (Nordic) AB

Andreas Andersson investerar i Media Brands (Nordic) AB, MBN, och kommer att väljas in i styrelsen.

2009-12-08

Förlängd teckningstid med anledning av pågående förhandlingar avseende ny investering samt ökad marknadsaktivitet i befintlig investering.

Styrelsen för Capillum AB har beslutat att förlänga teckningstiden i pågående emission till den 15 december. Detta med anledning av att det finns ny information om såväl befintliga investeringar som att förhandling pågår om en ny investering.

2009-11-12

Capillum slår upp portarna

Capillum, ett nytt investmentbolag som får pengarna att växa.

2009-10-21

Test 1

djsfhg dslkfjg hdlkj hgldjskfh gldkjhfg.

2009-10-20

Capillum köper lägenhet i Florida, USA.

Under oktober månad har Capillum förvärvat sin första lägenhet i Florida, USA. Detta har gjorts tillsammans med Svenska Investeringsgruppen.