Styrelse

Ordförande:

Tor Dunér, född 1959. Invald 2013.
Tor är en av advokatfirmans ADN Laws grundare (2007) och har tidigare arbetat på bl.a. Setterwalls Advokatbyrå samt bank-och bolagsjurist på Swedbank och inom Nordeakoncernen.Tor är idag främst inriktad på bolagsrätt, bank och finans samt kommersiell avtalsrätt. Tor biträder också löpande flera företag som står under Finansinspektionen tillsyn.

VD / Ledamot:

Anna-May Wester, född 1958. Invald 2010.
Anna-May har lång erfarenhet av att ta bolag från ”ax till limpa” och även erfarenhet av publika bolag. Anna-May är grundare av och VD i Kopparberg Invest AB (publ).

Ledamot:

Anders Bodin, född 1962. Invald 2010.
Civilingenjör i teknisk fysik. Har sedan 1994 haft olika chefsbefattningar inom stål- och verkstadsindustrin (produktionschef, avdelningschef). Var med om att starta Sveriges första Internetbolag, Kuai Scandinavia AB, 1994.