• Våra tjänster

 

 

 

 

 

 

Våra tjänster

För närvarande kan vi erbjuda bryggfinansiering med en löptid om högst 3 månader.
Utveckling av produktsortiment pågår och de typer av krediter som framledes är tänkta att beviljas är:

  • Rörelsekrediter. Löptid 1-3 år
  • Förvärvskrediter. Löptid högst 1 år
  • Överbryggningskrediter. Löptid högst 3 månader

Bolaget skall ha en snabb kreditprocess med fortsatt hög kvalitet. Samtliga kreditbeslut skall beredas av dokumenterat erfarna personer med mångårig erfarenhet av kreditchefsfunktioner i bank eller kreditmarknadsbolag och som också har en affärsmässig förståelse för företagsamhet. Dessa personer kommer att handplockas.

Bolaget skall även kunna erbjuda kredittagaren stöd i form av managementkonsulter, coacher mm som företrädesvis hämtas från Bolagets samarbetspartners. I vissa fall kan detta också vara ett krav från Bolagets sida för att krediten skall beviljas.

Affärsutvecklingen inom Capillum Holding kommer att präglas av ett mycket stort innovativt tänkande. Visionen är inte att bli som någon annan i branschen utan att finna sin egen unika nisch.