Skulder

Antalet obetalda skulder minskar igen

Idag var det åter dags för Kronofogden att presentera statistik för hur många ansökningar om betalningsförelägganden som inkommit. Alltså hur många som lånat pengar, köpt något på kredit eller hyrt något utan att kunna betala. För andra året i rad har antalet personer det handlar om minskat.

Kronofogden rapporterar varje halvår statistik för första halvåret och precis som vi rapporterade om för ett år sedan har antalet personer minskat i denna statistik. I statistiken är det inräknat fysiska personer och juridiska personer. Q1-2017 har det alltså kommit in ansökningar om betalningsföreläggande som rör ett färre antal personer jämfört med perioden 2016. Antalet unika svaranden har minskat med 2 % (2016 minskade det 1% jämfört med 2015). Antalet har också marginellt minskat (-0,25%).

Ungdomar står för största minskningen

Statistiken från Kronofogden kategoriseras dels på län, dels på ålder och juridiska eller fysiska personer. Den största minskningen visas i gruppen av personer i åldrarna 0-25 år. I denna grupp har både antalet unika fall och antalet mål minskat med 4%. I åldrarna 26 år och uppåt har antalet mål en väldigt liten ökning (nästan 0,7 promille) och antalet unika personer minskat med 2%. När det kommer till juridiska personer ser det ungefär likadant ut som de gjort de senaste åren, men med en 1-procentig ökning av antalet mål.

Många ärenden återkallas även i år

Det har återigen visat sig att många ärenden inkomna till Kronofogden har återkallats av de som ansökt om föreläggande. Kronofogden trycker på att det är onödigt att ett ärende tar sig till Kronofogden och ser gärna att statistiken siffrorna minskar ytterligare. Det är alltså viktigt att du betalar i tid om du lånar pengar, hyr en lägenhet eller kanske har ett mobilabonnemang. Då slipper du betala avgifter för inkasso och Kronofogden. Det blir alltså dyrare ju längre du väntar med att betala en skuld. Kronofogden rapporterar att ca 160 miljoner kronor har betalats i avgifter där ärendena dragits tillbaka, alltså ärenden där skulderna har blivit betalda och lösta, men något för sent.