Lånebarometer från Zmarta

Zmarta Group som omfattar kreditgivarna Zmarta och Freedom Finance har släppt sin första utgåva av deras lånebarometer. Rapporten är unik i sitt slag och omfattar statistik och beteendemönster från tiotusentals utbetala lån under perioden 1/1 – 31/12 2015. Rapporten syftar till att ge en ökad förståelse om konsumtionskrediter i Sverige. Kortfristiga sms lån omfattas inte i denna rapport utan Zmarta Group är en låneförmedlare inom privatlån.

Klicka här för att läsa hela rapporten

Kort sammanfattning av rapporten:
Alla åldersgrupper är representerade när det kommer till konsumtionskrediter. Dock ser man att låntagandet är störst i åldersgruppen 35 till 49 år (omfattar 35% av alla nya lån). 40% av alla låntagare är föräldrar och 71% av alla har en fast anställning.

Genomsnittslånet för nya lån ligger på ca 82 000 kr och snittet för omläggningslån ligger på ca 193 000 kr. Vanligaste orsaken till att man tar ett nytt lån är enligt Zmarta: finansiera bilköp (22%), renovering (18%), köp av möbler (8%), semester (6%) och bostadsköp (6%). Man ser även en skillnad i lånebelopp beroende på vilken tid av året man befinner sig i. Snittlånen är som högst inför sommaren och under hösten.

Geografiskt sätt så är konsumtionskrediten väl spridda mellan storstäder, tätort och landsbygd. 33% av låntagarna bodde i någon av storstäderna Stockholm, Göteborg eller Malmö. 16% bor i tätortsområden och 51% bor på landsbygden. Av dessa tjänar 36% över medelinkomsten i Sverige och ca 8% räknas som höginkomsttagare.

En intressant skillnad är att man ser att män lånar mer pengar än vad kvinnor gör. Förutom att man ansöker om fler lån så ansöker man också om högre lånebelopp, 88 000 kr för män vs. 72 000 kr för kvinnor. Män lånar i första hand till bilköp och renovering medans kvinnor i högre grad även lånar till semester och tandläkare.