nya amorteringskrav

Nytt amorteringsförslag från Finansinspektionen

Idag har Finansinspektionen fattat beslut om förändringar i amorteringsreglerna på bolån för hushåll med hög belåning. Förslaget gäller nya lån där en bostad används som säkerhet och innebär att kraven på amortering skärps.

Finansinspektionens förslag gäller nya lån. Alltså de som tar ett lån för att köpa bostad eller utökar sitt lån med befintlig bostad som säkerhet. Förslaget är att dessa ska amortera minst 1 % utöver det befintliga amorteringskravet. Detta gäller de där låntotalen överstiger 4,5 gånger den bruttoinkomst man har. Det redan befintliga amorteringskravet gäller sedan 1 juni 2016. Detta innebär att lån överstigande 70% av bostadens värde ska amorteras med minst 2% av de totala bolånen varje år. För lån som uppgår till mellan 50 och 70 % ska det amorteras minst 1%.

Sett till medellönen i Sverige som ligger runt 290 000 kr/år innebär det att man som enskild person kan ta ett lån på ca 1,3 miljoner utan att vara tvungen till dessa ytterligare amorteringskrav. Tittar man på Stockholm där medellönen är ca 340 000 kr/år innebär det att man kan ta ett lån på ca 1,5 miljoner kr utan att påverkas av dessa krav.

Vad händer nu?

Finansinspektionen har nu skickat sitt förslag till regeringen där de ska fatta beslut om ett eventuellt godkännande. Fortsättning följer alltså. Finansinspektionens förslag är att dessa nya regler träder i kraft i mars 2018.

Att tänka på när man köper en ny lägenhet eller ett nytt hus och planerar att renovera och därefter värdera om bostaden är att man kan bara kan omvärdera den vart femte år. Köper du en ny lägenhet med ett dyrt topplån och renoverar upp den kan du alltså inte ta ner det topplånet i ditt vanliga bolån förrän om 5 år, baserat på en omvärdering.